<cite id="3nzh9"><th id="3nzh9"></th></cite>
<strike id="3nzh9"><dl id="3nzh9"></dl></strike>
<span id="3nzh9"><i id="3nzh9"></i></span>
<strike id="3nzh9"></strike><span id="3nzh9"><dl id="3nzh9"></dl></span>
<th id="3nzh9"></th>
<span id="3nzh9"><dl id="3nzh9"></dl></span>
<strike id="3nzh9"><i id="3nzh9"><del id="3nzh9"></del></i></strike>
<span id="3nzh9"></span>
<span id="3nzh9"></span>
<strike id="3nzh9"><i id="3nzh9"></i></strike>
<span id="3nzh9"><dl id="3nzh9"><ruby id="3nzh9"></ruby></dl></span>
<strike id="3nzh9"></strike>
<span id="3nzh9"><dl id="3nzh9"><del id="3nzh9"></del></dl></span>
當前位置: 小升初網 > 古詩詞 > 正文

人日即事拼音版注音、翻譯、賞析(李商隱)

2020-04-14 10:03:20  來源: 小升初網     閱讀次數:
字號:

人日即事拼音版.jpg

 人日即事拼音版注音:

 wén wáng yù fù jīn zhāo shì , zǐ jìn chuī shēng cǐ rì tóng 。

 文王喻復今朝是,子晉吹笙此日同。

 shùn gé yǒu miáo xún tài yuǎn , zhōu chēng liú huǒ yuè nán qióng 。

 舜格有苗旬太遠,周稱流火月難窮。

 lòu jīn zuò shèng chuán jīng sú , jiǎn cǎi wéi rén qǐ jìn fēng 。

 鏤金作勝傳荊俗,翦彩為人起晉風。

 dú xiǎng dào héng shī sī kǔ , lí jiā hèn dé èr nián zhōng 。

 獨想道衡詩思苦,離家恨得二年中。

 人日即事翻譯:

 周文王做六十四卦講六爻圓滿七日來復如地雷復卦今天就是初七日就是一個新開始,王子晉修道吹笙引鳳成仙也是這個日子相同。

 舜與有苗氏戰斗七十天說起來太遠了,周詩經說七月流火這個七月也難盡窮。

 刻金作彩勝戴頭上傳下來荊楚的習俗,剪彩紙做人形這起于西晉時的民風。

 我獨自想到薛道衡人日做詩詩鄉意多么痛苦,到了人日離家的思恨就已達到二年整。

 注:本詩表達思鄉情。

 人日即事賞析:

 人日又稱人勝節,人慶節,相傳是人類的生日。人日的風俗,主要有戴人勝、贈華勝、吃七寶羹、薰火、登高等。

 《荊楚歲時記》記載,“正月七日為人日。以七種菜為羹;剪彩為人,或鏤金薄為人,以貼屏風,亦戴之頭鬢;又造華勝以相遺?!睋?,人勝,是彩帛或金箔做成的人形裝飾,貼在屏風上,或戴在頭上。華勝,又稱花勝,是簪于頭頂的花形紋裝飾,晉代開始的華勝不是在人日和人勝并列使用。到了南朝,和人勝相別的華勝才被用于人日,華勝實際是人勝的一種形式。西晉賈充《李夫人典戒》說,華勝取象瑞圖金勝的形狀,又取象西王母所載首飾的模樣。戴人勝的風俗直到明代仍然流行,明崇禎《嘉興縣志》載:“士女造華勝相遺,或戴于發?!?/p>

 人日戴人勝、在屏風床帳貼人勝的風俗,是對創世的紀念,也帶有生育巫術的痕跡,隱含了先民的生殖崇拜思想。

 七寶羹,是用七種菜果做成的菜羹。各地差異,所用的菜果有所不同,大致有芹菜、芥菜、菠菜、青蔥、大蒜等?!肚G楚歲時記》說,北方人在初七吃煎餅,煎餅是在庭院中做成的。叫做“薰火”。這一風俗則是對女媧造人的紀念,似是天穿節風俗向人日的滲透。

 人日還有登高風俗,《荊楚歲時記》說:“《老子》云:‘眾人熙熙,如登春臺?!冻o》云:‘日極千里傷春心?!瘎t春日登臨,自古為適;但不知七日竟起何代。晉代桓溫參軍張望,亦有七日登高詩。近代以來,南北同耳?!比巳盏歉?,是一種在高處的祓禊禳除活動,和上巳節的祓禊活動相對應,上巳是在水邊洗去過去的污穢,人日則是在高處眺望,以祓除現在及未來發生的不祥。人日正值一年的開始,以此祓禳一年的不祥。

 有的地方在人日時還有稱重之俗,人的生日嘛,自然要關心一下人的身體情況。

c8cn万彩吧免费资料